Política de Privacitat

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions de privacitat i confidencialitat en omplir i acceptar qualsevol dels formularis de recollida de dades o processos dels diferents serveis inclosos a la Web, tot marcant la casella check box especialment destinada per a això.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, seran tractades per La Tormenta Perfecta SLU, mentre no se’n sol·liciti la cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i l’execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes que adquiriu i la gestió logística sobre la base de la legitimació contractual establerta.

En el cas que l'interessat presti el seu consentiment exprés per rebre la newsletter, les vostres dades seran cedides i tractades per Bernher SAU (empresa del grup) amb la finalitat de la promoció de productes i esdeveniments relacionats amb la marca Duuo®, inclosos mitjans electrònics. Els interessats podran demanar el cessament dels enviaments de missatges publicitaris en qualsevol moment, per a la qual cosa hauran de seguir el procediment inclòs en cadascun dels missatges.

La Tormenta Perfecta, SLU assegura la total confidencialitat de les dades aportades pels usuaris de la nostra pàgina web i garanteix que en cap cas no seran cedides ni venudes a terceres empreses alienes a les indicades, ni utilitzades per a cap altra finalitat no descrita anteriorment.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i La Tormenta Perfecta, SLU es reserva el dret a excloure dels serveis registrats aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d'emprendre aquelles accions legals que consideri pertinents.

Les respostes marcades amb * al formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. El fet de no contestar-les impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

L'Usuari té dret a accedir a la informació que li afecta, rectificar-la en cas que sigui errònia, sol·licitar-ne la supressió, limitar o oposar-se al tractament o la portabilitat de les seves dades personals, per a la qual cosa caldrà que adreci una comunicació al Delegat de Protecció de Dades per escrit a la Tormenta Perfecta SLU, amb l’acreditació de la seva identitat mitjançant el seu DNI o document equivalent. Si no estigués d'acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i conformement amb allò que estableix el RGPD té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

La Tormenta Perfecta SLU utilitza Cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir-ne l’ús a la Botiga online. Per ampliar informació, vegeu la Política de Cookies.

Identificació dels responsables del tractament amb fins:

Gestió de vendes i botiga online:
La Tormenta Perfecta SLU
CIF: B-63697544

Publicitaris:
Bernher SAU
CIF: A-58278045

Contacte del delegat de protecció de dades: dpo@munich.es
Adreça postal: c/ Garbí nº 32, 08786 Capellades (Barcelona)